PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH
printer
PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Dnia 21.10.2016 r. odbyło się Pasowanie Klas Pierwszych, podczas którego oprócz przyjęcia uczniów klas pierwszych do szkolnej gimnazjalnej społeczności Samorząd Uczniowski przy wsparciu Jury sprawdzał wiedzę, poczucie rytmu oraz szybkość i zwinność swoich młodszych kolegów i koleżanek. Ocenie podlegały: ubiór zgodnie z barwą wynikającą z loga szkoły, okrzyk, plakat, taniec, wiedza o KGHM Polska Miedź S.A., precyzja i czas w konkurencjach sportowych.

W wyniku potyczek badających kreatywność, spontaniczność, elastyczność umysłu i ciała I miejsce zajęła klasa 1c. Każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom i słodką nagrodę.

Dziękujemy za zabawę w duchu fair play.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego