ZMIANA W PLANIE LEKCYJNYM
printer
Informacja szkolna

Na stronie internetowej w odpowiedniej zakładce znajduje się zaktualizowany plan lekcji ważny wraz z zakończeniem ferii zimowych od dnia 15.02.2016r. Zapraszamy do zapoznania się.