NASI UCZNIOWIE NA OBCHODACH CENTRALNEJ BARBÓRKI W GŁOGOWIE
printer
NASI UCZNIOWIE NA OBCHODACH CENTRALNEJ BARBÓRKI W GŁOGOWIE

W dniu 3.12.015r. uczniowie klasy II E pod opieką Pań: Agnieszki Jaskuły i Anny Chodyń uczestniczyli w centralnych obchodach Dnia Górnika w Głogowie. Szkoła nosi imię Odkrywców Polskiej Miedzi, dlatego nie mogło nas zabraknąć na tak ważnych dla regionu, a także dla naszego Gimnazjum wydarzeniu. Była to okazja, aby wspólnie z bracią górniczą uczestniczyć w wielkim pochodzie.

Uroczystość rozpoczęła się na Placu Konstytucji przy Domu Kultury skąd o godzinie 17.00 w szpalerze pochodni ruszyliśmy wszyscy przez rondo w kierunku Starego Rynku. Przemarsz oczywiście uświetniał występ orkiestry górniczej, parady bryczek, w których jechali ważni goście. Po dotarciu przed Ratusz, gdzie była ustawiona scena, rozpoczęła się część oficjalna: przywitanie przybyłych górników, zaproszonych gości oraz odśpiewanie hymnu górniczego. Bardzo ważnym i chyba najbardziej oczekiwanym wydarzeniem było przyjęcie najmłodszych stażem i niedoświadczonych górników do wielkiej miedziowej rodziny. Młode Lisy, bo tak się ich nazywa, uczestniczyli w tzw. skoku przez skórę.

Całość poprzedzona była śpiewanym dialogiem między chórem a zstępującym z góry oddziałem lisów czyli kandydatów do górniczego stanu. Prowadził ich Lis-major Mikita, przybrany w górniczy kołpak ozdobiony długą lisią kitą i mający szpadę przy boku. Lis - major to według ceremoniału górniczego doświadczony i często już emerytowany górnik, który w imieniu prowadzonych młodych lisów deklarował ich wolę: ,,Wbrew trudom naprzód iść, I w głębi ziemi drogę kuć”.,

Po owej ceremonii głos zabrał Prezes KGHM Polska Miedź - Pan Herbert Wirth, a następnie prezydent Głogowa, który przekazał górnikom symboliczne klucze do miasta.

Centralna Barbórka w Głogowie to także piękny pokaz fajerwerków, występy szczudlarzy oraz występy taneczne. Licznie przybyli ludzie mieli zatem co podziwiać. My byliśmy pełni zachwytu dla rozmachu zorganizowanego przedsięwzięcia.

Cieszymy się z faktu uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu. Zrealizowaliśmy przy okazji kilka celów:
• podkreśliliśmy potrzebę pielęgnowania tradycji jako elementu tożsamości narodowej oraz lokalnej,
• zadbaliśmy o wychowanie młodzieży w poczuciu szacunku dla pracy ludzi związanych z kopalnią,
• uświadomiliśmy, jak ważnym dla regionu oraz kraju było prowadzenie przez zespół naukowców pod kierunkiem dr. Jana Wyżykowskiego prac nad odkryciem złóż miedzi,
• upowszechniliśmy zawód górnika

Następne uroczystości już za rok. ,,Niech żyje nam Górniczy Stan” - jak pobrzmiewa hymn.