ZEBRANIE RODZICÓW
printer
Wiadomość

W dniu 06.06.2017 r. o godzinie 17.00-17.30 odbędą się Zebrania z rodzicami. Są to zebrania z wychowawcami klas. Nie ma w tym dniu konsultacji nauczycielskich. Wychowawcy klas przekazują dla rodziców karteczki z informacją o wystawionych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie z zachowania.