Nawigacja
Procedury postępowania
printer
ZASADY REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO GIMNAZJUM IM. ODKRYWCÓW POLSKIEJ MIEDZI W CHOCIANOWIE Kliknij aby otworzyć

Podstawa prawna:

1. Ustawa o systemie oświaty (DZ. U. 2014r. poz. 7 z późn. zm.).

2. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 8/2015 z dnia 02 lutego 2015r.
Zarządzenie nr 8/2015 DKO z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.

3. Uchwała Nr VII.40.2015 Rady miejskiej w Chocianowie.

KARTA ZAPISU DO POBRANIA Kliknij aby otworzyć