Nawigacja
Wolontariat
printer

Akcja Góra Grosza, której celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, przeprowadzona została w dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015r.
Akcja została przeprowadzona przy współpracy z nauczycielem - biblioteki szkolnej.
Sens wychowawczy „Góry grosza” polega na uświadomieniu młodzieży, że oddając chociażby jeden grosz, mogą przyczynić się do zrealizowania wielkiego przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
W tym roku zebraliśmy 228,89 zł.

Dziękujemy wszystkim, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy włączyli się do tej akcji.
Opiekunowie szkolnego wolontariatu „WolGim”
KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym: Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym: Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym: Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad: Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie: Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się: Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać: Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą: Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać: Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole: Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

ZAPROSZENIE

Jeśli posiadasz dużo optymizmu i chęci do działania.
Chcesz nieść pomoc potrzebującym. Umiesz wygospodarować wolną chwilę. Cechuje Cię odwaga, sympatia, otwartość, odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność i nie brak Tobie kultury osobistej – przyjdź w czwartek do świetlicy szkolnej od 9.00 do 15.00.

Koordynator szkolnego wolontariatu: Agnieszka Fendorf- Róg