Nawigacja
II Terminy rekrutacji
printer


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym - od 1 do 23 czerwca 2016r.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym - od 21 do 22 lipca 2016r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym - od 24 do 28 czerwca 2016r.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym - ----------------------------.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym - do 30 czerwca 2016r.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym - do 28 lipca 2016r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym - do 15 lipca 2016r.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym - 17 sierpnia 2016r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym - 18 i 19 lipca 2016r.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym - 18 i 19 sierpnia 2016r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym - do 20 lipca 2016r.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym - 22 sierpnia 2016r.